4934 Irving Place,
Pond, MO 63040

+1 (555) 456 3890
info@company.com

Super User

Miejski Dom Kultury w Kaletach realizuje kolejny projekt, na który pozyskał środki ze źródeł zewnętrznych. Po ubiegłorocznym projekcie w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury +. Inicjatywy obywatelskie 2017”, obecnie realizujemy projekt pn. „Chcieć to znaczy móc – aktywni w kulturze”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Edukacja Kulturalna” ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Projekt „Chcieć to znaczy móc – aktywni w kulturze” jest projektem edukacyjnym, adresowanym do wszystkich grup wiekowych i społecznych – od dzieci po Seniorów. Jest projektem kompleksowym, o wysokiej wartości edukacyjnej.

Uwzględnia wszystkie zdiagnozowane wcześniej potrzeby mieszkańców Kalet, a przy tym nie ma żadnych znamion komercyjnych. Wszystkie zaplanowane działania będą całkowicie bezpłatne. Działania warsztatowe prowadzone będą w sposób dostosowany do wieku i poziomu umiejętności uczestników, umożliwiający rozwijanie ich zdolności, wiedzy i pasji. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych trenerów/artystów, mających duże doświadczenie w pracy warsztatowej. Do prowadzenia zajęć warsztatowych, wykorzystujemy też różne niekonwencjonalne metody i narzędzia edukacyjne, oparte na interakcji i inwencji samych uczestników. Projekt jest też ważnym elementem wpływającym na wzrost poziomu i jakości integracji społecznej i międzypokoleniowej w mieście.

Na program projektu składają się warsztaty edukacyjne z różnych dziedzin sztuki, takich jak taniec, muzyka, wokalistyka, poezja i plastyka. Ważnym elementem projektu są warsztaty liderskie, w których uczestniczyć będą zarówno osoby młode, jak i kaletańscy Seniorzy. Są to dwie najbardziej aktywne grupy społeczne, spośród których organizatorzy chcą wykreować lokalnych liderów, wyposażonych w niezbędny zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji, aby w przyszłości móc podejmować własne inicjatywy oddolne i aktywizować do działalności społecznikowskiej mieszkańców Kalet. Uczestnicy warsztatów liderskich dostaną też możliwość zrealizowania trzech mikroprojektów społeczno-kulturalnych, które sami opracują, a następnie zrealizują.

Kalety promowane są jako „zielony zakątek Śląska” i atrakcyjne miejsce dla tzw. turystyki weekendowej. Do akcji tej włączyli się również organizatorzy projektu „Chcieć to znaczy móc – aktywni w kulturze”. W najciekawszych miejscach Kalet, cieszących się dużą popularnością turystów weekendowych, w okresie letnim organizowane będą liczne imprezy kulturalne

PLAKAT PROJEKT

 

 

logo mkIdnProjekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

 

 

 

 

 WARSZTATY LIDERSKIE 

 

 

 WARSZTATY MUZYCZNE 

 

 WARSZTATY PLASTYCZNO - MALARSKIE PLENR 


 

 WARSZTATY POETYCKIE 

 

 WARSZTATY TANECZNE

 

 WARSZTATY WOKALNE

 

2019 © Nogo All Rights Reserved.