Projekt Comenius Regio ARTS, MUSIC AND DANCE IN A TEENAGER'S LIFE

42-660 Kalety
ul. Lubliniecka 2

(0-34) 352-73-04
mdkkalety@wp.pl

Projekt Comenius Regio ARTS, MUSIC AND DANCE IN A TEENAGER'S LIFE

Od miesiące sierpnia Miejski Dom Kultury w Kaletach jest jednym z partnerów, obok Urzędu Miejskiego w Kaletach w roli koordynatora oraz Publicznego Gimnazjum w Kaletach, w projekcie Comenius Regio, w ramach którego współpracować będziemy z czeskim Vitkovem. Celem akcji Comenius Regio jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez współpracę między regionalnymi władzami oświatowymi w Europie. Realizacja projektów typu Regio pozwala lokalnym władzom oświatowym rozwiązywać problemy, poszerzać ofertę edukacji szkolnej, daje możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk oraz rozwoju współpracy międzynarodowej. W ramach projektu „Sztuka, muzyka i taniec w życiu nastolatka” w obydwu krajach odbędą się spotkania robocze, konferencje, seminaria, a także warsztaty i konkursy śpiewu, tańca i malarstwa z udziałem uczniów. Efektem końcowym projektu będzie nagranie albumu muzycznego, wideoklipu tańca nowoczesnego oraz otwarcie wystawy malarstwa.

POBIERZ - prezentacja Comenius REGIO