NCK, Dom Kultury +

42-660 Kalety
ul. Lubliniecka 2

(0-34) 352-73-04
mdkkalety@wp.pl

NCK, Dom Kultury +

Kolejne wydarzenie w ramach projektu "Aktywni w Kulturze" będącego częścią programu Narodowego Centrum Kultury "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2017"

W dniu 07.11.2017r. o godz. 15.30 w Miejskim Domu Kultury w Kaletach zorganizowane zostaną warsztaty poetyckie. Jest jedna z części składowych inicjatywy zgłoszonej do konkursu inicjatyw społecznych w ramach projektu „Aktywni w kulturze”, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury z programu „Dom Kultury +. Inicjatywy lokalne 2017”. W ramach tej inicjatywy lokalnego środowiska osób zakochanych w poezji, został wydany tomik poezji z wierszami kaleciańskich poetów oraz odbył się uroczysty wernisaż. Warsztaty poetyckie zakończą realizację tej cennej inicjatywy społecznej. Poprowadzi je Wiesław Ciecieręga, twórca festiwalu poetyckiego i programu telewizyjnego „Kwiaty na kamieniu”.

Miejski Dom Kultury w Kaletach "Aktywny w kulturze"

NCK icoMiejski Dom Kultury w Kaletach od lutego br. realizuje projekt pn. „Aktywni w kulturze”, na realizację którego otrzymał grant z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Dom Kultury+. Inicjatywy lokalne 2017”. Jako instytucja kultury przechodzimy proces zmiany – zarówno organizacyjnej, jak i świadomościowej – staramy się realizować koncepcję „domu społecznego”, otwierając instytucję na pomysły oddolne społeczności lokalnej, zacieśniając z nią współpracę.

Raport z badań przeprowadzonych w trakcie projektu pn. „AKTYWNI W KULTURZE”, realizowanego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom kultury +. Inicjatywy lokalne 2017”.

zobacz wiecej

PROTOKÓŁ z posiedzenia komisji eksperckiej w sprawie wyboru do realizacji inicjatyw zgłoszonych w ramach konkursu ofert do projektu „Aktywni w kulturze”

zobacz wiecej

Ankieta diagnostyczna

zobacz wiecej

 

 

Nowy projekt Miejskiego Domu Kultury w Kaletach

loga nck dkplusMiejski Dom Kultury w Kaletach został beneficjentem grantu udzielonego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu dotacyjnego „Dom Kultury +. Inicjatywy lokalne” . Grant został nam przyznany na realizację projektu społeczno-kulturalnego pn. „Aktywni w kulturze”. Jest to duży sukces Miejskiego Centrum Kultury w Kaletach. Opracowany przez nas projekt oraz wniosek aplikacyjny o udzielenie dofinansowania, został niezwykle wysoko oceniony przez Komisję Konkursową, złożoną z ekspertów Narodowego Centrum Kultury. Spośród ponad 100 złożonych wniosków z całej Polski, nasza oferta okazała się najlepsza i zajęła pierwsze miejsce na liście rankingowej (http://www.nck.pl/media/attachments/318297/beneficjenci.pdf).